Zhejiang Dianjiayi Biotechnology Co., Ltd. - plastic plate, plastic bowl
logo
Zhejiang Dianjiayi Biotechnology Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Nhựa tấm, bát nhựa, cốc nhựa, dao kéo nhựa, khay nhựa